Motosiklet ehliyetindeki yeni düzenlemeler ve motosiklet ehliyet sınıfları

Nisan 2015’te resmi gazetede yayınlanan yeni ehliyet düzenlemeleriyle araba sürücülerinin yanı sıra motosiklet sürücüleride bu durumdan etkilenecek. Yeni yayasaya göre daha önceden var olan A1 ve A2 sınıflarında düzenlemeye gidilerek yeni sınıflar ilave edildi. Buna bağlı olarak bazı motosiklet türleri bu sınıflara göre kullanım hakkı değişikliğine uğradılar. ATV’ler motosiklet sınıfından ayrılıp 4 tekerli araçlar için olan B1 ehliyetine kaydırıldı, böylece kısmi olarak motosiklet sınıfına biraz uzaklaşmış oldu.

Yeni çıkarılan ehliyet sınıfları ise şöyle; A sınıfı, B1 sınıfı ve M sınıfı ehliyetler daha önceden var olan A1 ve A2 sınıfı motosiklet ehliyetlerine ilave edilerek toplam 5 sınıfa çıkmıştır.

motosiklet-ehliyet-siniflari

Yeni ehliyet yasasında motosiklet sürücülerini etkileyecek maddeler aşağıdaki gibidir

Motosiklet motor hacmi sınıflarının tanımı (Madde 1, Fıkra 8, 9 ve 10)

“8) Motosiklet: Azami tasarım hızı 45 km/saatten ve/veya silindir kapasitesi 50 santimetreküpten fazla olan sepetli veya sepetsiz iki veya üç tekerlekli motorlu taşıtlar ve net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı aşmayan dört tekerlekli L3, L4, L5 ve L7 sınıfı motorlu taşıtlardır. Elektrik ile çalışanların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz. Bunlardan karoseri yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir.”

“9) Motorlu bisiklet (Moped): Azami hızı saatte 45 kilometreyi, içten yanmalı motorlu ise silindir hacmi 50 santimetreküpü, elektrik motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçmeyen iki veya üç tekerlekli taşıtlar ile aynı özelliklere sahip net ağırlığı 350 kilogramı aşmayan dört tekerlekli L1, L2 ve L6 sınıfı motorlu taşıtlardır. Elektrik ile çalışanların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz.”

“10) Bisiklet: Üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedal veya el ile tekerleği döndürülmek suretiyle hareket eden motorsuz taşıtlardır. Azami sürekli anma gücü 0,25 kilovatı geçmeyen, hızlandıkça gücü düşen ve hızı en fazla 25 km/saate ulaştıktan sonra veya pedal çevrilmeye ara verildikten hemen sonra gücü tamamen kesilen elektrikli bisikletler de bu sınıfa girer.”

Motosiklet ehliyet sınıflarının tanımı (Madde 75, Fıkra A, B, C, Ç ve D)

a) M sınıfı sürücü belgesi iki, üç ve dört tekerlekli motorlu bisikletleri (moped) kullanacaklara verilir.

b) A1 sınıfı sürücü belgesi silindir hacmi 125 santimetreküpü, gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.

c) A2 sınıfı sürücü belgesi gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.

ç) A sınıfı sürücü belgesi sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.

d) B1 sınıfı sürücü belgesi net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı geçmeyen dört tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir. Elektrik ile çalışan araçların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz.

Motosiklet ehliyet alım yaşlarının tanımı (Madde 76, A Fıkrası 1, 2 ve 3. maddeler)

1) M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 16 (yaşını doldurmuş olmaları gerekir),

2) A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18 (yaşını doldurmuş olmaları gerekir),

3) A sınıfı sürücü belgesi alacakların 20 (yaşını doldurmuş olmaları gerekir), (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21 (yaşını doldurmuş olmaları gerekir)).

Bu düzenleme 2016 yılının Ocak ayının başında yürürlülüğe girecektir.